Menawarkan jenama terbaik produk elektrik di kedai kami, kami mematuhi jaminan pengeluar tempatan. Tiada waranti tambahan yang diberikan oleh kedai kami.

Kami tidak membenarkan apa-apa pertukaran untuk barang atau pengembalian lain kecuali barang itu rosak sejurus diterima.

Anda juga layak untuk menukar item, Jika item bukanlah item yang anda pesan. Model berbeza dari apa yang ditunjukkan pada ringkasan pesanan, atau terdapat item atau bahagian yang hilang di dalam bungkusan.

Sekiranya item anda didapati rosak, item tersebut perlulah dihantar kembali ke kedai kami dalam masa 3 hari kalendar setelah diterima. Item mestilah berada dalam keadaan baru dan dikembalikan dalam pembungkusan asal bersama dengan semua aksesori termasuk manual, kad jaminan, dan sijil kesahihan. Semua pembungkusan mestilah tidak digunakan, tidak ditanda dan tidak rosak dalam apa cara sekalipun. Item mesti tidak digunakan atau belum dipasang.

Keperluan elektrik anda adalah tanggungjawab kami.